SteamBlaster by AS Deldycke 18 scaled

SteamBlaster®

Den bästa, mest tillförlitliga och kompletta ångtvätten på marknaden

Vår teknik

SteamBlaster® är ett koncept som bygger på högt tryck och hög temperatur vilket ger en effektiv rengöring utan att skada ytan. Genom att värma upp vattnet under högt tryck till 150 °C skapas högtrycksånga. Rengöring med denna högtrycksånga ger en värmechock som gör att föroreningarna lossnar från ytan. Ångtrycket kan justeras manuellt upp till högst 220 bar beroende på den yta som ska rengöras och hur förorenad den är.

Eftersom SteamBlaster® använder så hög temperatur blir rengöringen mycket effektiv även vid ett lägre tryck. Det gör att SteamBlaster® är lämplig för rengöring av ömtåliga ytor, utan risk för att de skadas.

IMG 2551

Tillämpningar

 • Fasadrengöring
 • Rengöring av monument
 • Klotterrengöring
 • Borttagning av tuggummi
 • Luftföroreningar
 • Takrengöring
 • Doftkontroll
 • Desinfektion
 • Borttagning av alger och mossa
 • Ogräsbekämpning
 • Rengöring av stadsmiljöer
 • Borttagning av färg och ytbeläggningar

Kontakta oss

Kontakta oss om du är intresserad och vill ha mer information eller en demonstration. Vi kommer gärna till dig och visar SteamBlaster® på plats. Då kan du se vad maskinen kan användas till och hur effektiv den är.

SteamBlaster ApS

VAT DK43648349

Thorsvej 1
6862 Tistrup
Denmark